تاریخ‌تولد : 1336/1/20 
تاریخ شهادت : 1361/1/2

فرازی از وصیت نامه شهید محسن شکرى قلعه سفیدى

1. و آن کسى که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدیست لکن همه شما این حقیقت را درک نخواهید یافت .

2. پاسدارم و هر گز نکنم پشت به میدان        گر سر برود من نروم از سر پیمان

3. کم کم احساس میکنم مى توانم شاهد زیباى شهادت را در آغوش خود بفشارم و تا ابد ازخود جدا نکنم.

4. این شهادت به زودى نصیب من خواهد شد ولى آیا کشته شدن مرا مى توان شهادت نامید به خدا نا امید نیستم.

5. شهادت یک انتخاب است . انتخابى آگاهانه و مشتاقانه حرکتى است شتابدار بسوى معشوق که نصیب هر کسى نمى شود پس گریه بر شهید جایز نیست.

6. بر شهید تسلیت جایز نیست و شما نیز تسلیت نگوئید و تسلیت نپذیرد بلکه تبریک  بگوئید و فقط به تبریکها پاسخ گوئید تا روح شهادت طلبى مسلمین هر چه بیشتر و بیشتر شکوفاتر شود.

7. چقدر دورند از حقیقت کسانى که مدفون در و جود خویشند.

8. چقدر دورند کسانى که دین را سپر جانشان ساخته اند در حالی که سنت پیامبربه ما مى آموزند که جان را سپر دین قرار دهیم.

9. عزیزانم تنها شهادت طلبى نمى تواند کارا باشد و درکنار این روح باید که فکرى اسلامى و منسجم ، مترقى و قوى وجود داشته باشد و این چیزى نیست به جز خط امام خطى که نه تنها امروز لازم است  بلکه خطى کلى براى حرکت دائمى مسلمین و بر شما ست که این فکر را که فکرى مستقل و جدا از فکر احزاب و گروهکهاست افزایش دهیدالتماس دعا