بنام خدا

هفته پیش که داشتم زمینی به مشهد سفر میکردم، پشت فرمان ماشین یه موضوعی توجهم رو جلب کرد

ماشین‌های سواری از جمله خودم میخواستیم خیلی سریع حرکت کنیم و ماشین‌هایی که سنگین بودند از نظر وزن چه سواری و چه باری خیلی سخت حرکت میکردند، رانندگان عجول هم با نور بالا، بوق و ... میخواستند راه بگیرند و سبقت

پشت فرمون میدونید به چی فکر کردم !!!

به این‌که ماها هم همینطور هستیم

وقتی کوله‌بار گناهانمون پُر و سنگین میشه با سرعت خیلی کم حرکت میکنیم و گاها نمیذاریم بقیه با سرعت به سمت او حرکت کنند

شهدا رو به اون ماشین‌های با سرعت تشبیه کردم که خیلی سریع حرکت میکنند

خیلی کوله‌بارم سنگین شده

آماده ماه خدا نیستم

شما آماده‌اید ؟

.

الحمدلله قسمت شده سفرم در مشهد الرضا طولانی باشه، دعاگوی بزرگواران هستم