بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

از این که مدتی است نیستم عذرخواه هستم.

شبهای قدر اگه دعای جوشن رو میخونید از بین 1000 اسم خدا یه اسم که خیلی به دلتون نشست رو برای خودتون انتخاب کنید و در طول سال تا شبهای قدر آینده اگه زنده بودیم با اون اسم با خدا عشق بازی کنیم، اینقدر به دل آدم میشینه وقتی با اون اسم خدا آدم انس میگیره، امتحانش کنید ...

توصیه میکنم که چیز کوچیک نخواید از خدا، مثل نمره امتحان و ماشین و خونه و ... از خدا باید خیلی بزرگتر از اینها خواست، خدا خیلی کریم هست و وقتی آدم پیش کریم میره اگه کوچیک بخواد کریمی اون رو در نظر خودش کوچیک کرده

پس لطفا زرنگ باشید

برای این بنده کمترین هم اگه یادتون بود دعا کنید لطفا که بسیار محتاج دعا هستم اونم دعایی که ندونی چه کسی و در چه حالی برات دعا کرده ...