جدول انتشار مطلب توسط نویسندگان وبلاگ فانوس جزیره

ردیف

ایام هفته

08:00

 

1

شنبه رزمنده                       

2

یک شنبه

3

دو شنبه عباس زاده

4

سه شنبه

5

   چهار شنبه    گل نرگس

6

پنج شنبه افسر جنگ نرم

7

جمعه چشم به راه