آقا اجازه! دل زده ام از تمام شهر

بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر

آقا اجازه! دست خودم نیست، خسته ام

در درس عشق، در صف آخر نشسته ام

در این کلاس، عاطفه معنا نمی دهد

اینجا کسی برای تو برپا نمی دهد

آقا اجازه! بغض گرفته گلویمان

آنقدر رد شدیم، که رفت آبرویمان


اللهم عجل لولیک الفرج ...

دل نوشت :

کاش به دلهای خسته ما نگاهی کنی آقا تا دیگر روزهای جمعه شرمنده نباشیم سر اعمالمان که خدمت شما می آورند ...