ما را در اینجاها می‌توانید تحمل کنید، معرفی صفحات خصوصا گروه جهادی برای ریا نیست، امروزه اگر اطلاع رسانی نباشد می‌گویند اینها همین‌هایی هستند که فقط حرف میزنند (البته عباس‌زاده فقط انعکاس دهنده است)

کانال تلگرام گروه فانوس جزیره (گروهی)

azf06@

اینستاگرام فانوس جزیره (عباس‌زاده)

fanosjazire

کانال تلگرام گروه جهادی شهید سرلک

jahadi_sarlak@

اینستاگرام گروه جهادی شهیدسرلک

jahadi_sarlak