چند روز پیش رفته بودم دیدن یکی از رفقا که از کربلا برگشته بود....ایشون با مادرشون رفته بودند کربلا...

می گفت وقتی وارد بین الحرمین شدیم مادرم احساساتی شد و با یه سوزی گفت:

"مادر جون...اصلا فکر می کردی ما هم بیائیم بین النهرین؟!!!!"(لبخند)


لطفا راجع به این  تصویر، "تفکر نوشت" بنویسید...

خودمم می نویسم ان شاء الله...