یه تصویر پر نکته ی پر ارزش


برای دریافت اندازه واقعی برروی تصویر کلیک کنید

حدیث گرافی

۰۸:۰۰ ، ۹۵/۰۸/۰۶ موافقین ۱۴ مخالفین ۰
وخدایی که دراین نزدیکیست ..!