این روزها فصل توت و شاه توت است ...

این توت ها بیان گر چیست در نگاه اول ؟

لطفا اول فکر کنید و بعد به ادامه مطلب بروید ...

تفکر نوشت :

وقتی این توتها را در یکی از وبلاگها دیدم به یاد عجله های خودمان افتادم ، همه توت ها میرسند اما به موقع و سر زمان خودشان ..

رنگهایشان بیانگر این هستند که چقدر رسیده اند ..

ماها خیلی از موقع ها عجله داریم برای کارهایمان و میخواهیم زود تر از موعد آن انجام دهیم که مناسب نیست ، مثل همین توت ها که اگر به موقع نخوری اصلا مزه ای ندارد و شاید بدمان هم بیاید ...

پس در کارها نباید عجله کنیم و همواره باید به مشیت الهی راضی باشم ...

خدایا راضی ام به رضای تو ...


امشب شب عروج مرد خداست ، مردی که در قرن های گذشته نمونه اش نبوده ، بصیرت و وسعت دیدن ایشان مثال زدنی و ستودنی بود که باعث بیداری ملتی شد و از زیر بار ظلم اونها رو به نوعی نجات داد ...

روحش شاد و مهیمان صاحب این ماه باشد ...

یادش بخیر سالهای قبل شب چهارده خرداد میرفتم حرم ، یه توفیق بود به نوعی که خودم دوست داشتم و خودم پیگیر بودم که برم ...

اما امسال ...


امروز تشیع پیکر دو شهید گمنام و مراسم به خاک سپاری آنها در دانشگاه الزهرا سلام الله علیها بود ... روحشون شاد

خوب بود ولی تبلیغاتشان کم بود

شاکرم خدا رو که شهدا امسال به ما عنایت ویژه ای دارند و هی دعوت میکنند ...