به مناسبت تقارن سه روز پدر،معلم و کارگر، در هفته دوم اردیبهشت,,,، 

 دولت این هفته را هفته بینوایان نامگذاری کرد...خنده

************

ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری..

می توانی سر راهت دو عدد نان بخری؟آرام

************

ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری..

به جهنم بگذر کوچه محل گذر است خنده

************

ای که از کوچه معشوقه ی ما میگذری

ما هم از کوچه معشوقه ی تو میگذریمآرام

************ 

تو سریالای ایرانی هر خانواده ای که پول ندارن دلهاشون به هم نزدیکتره و خوشبختن

 نمیدونم چرا ما هروقت پول نداشتیم پاچه همدیگرو گرفتیمزبان درازی