ترکیبی کار کنم؟یه متن از یه جایی کِش رفتم و یه تصویر از جایی دیگه،همچین باهم مرتبطن!

آهان یه کار جالبی هم که شهرداری داره روی پل هوایی ها بنرهایی میزنه حاوی نکاتی بس مهم!یکیش این بود (مرتبط با کش رفته ها) با کسی نشست و برخواست کنید که شمارو یاد خدا بندازه!

خب اولین کش رفته( خودشون نگفتن کپی باذکر منبع ماهم استفاده گر):

مولانا امام صادق علیه السلام فرمودند :

دوستان خود را با دو خصلت امتحان کنید ، اگر این دو خصلت در آن ها بود با آن ها دوستی کنید

و گر نه  از آن ها دور شوید و دور شوید و دور شوید  !!!

1 - محافظت بر نماز ها در وقت آن

2 - نیکی به برادران در سختی و آسانی

اینکه امام سه مرتبه بر دوری تاکید کردن برام خیلی جالب بود.

ان شالله امسال دوست های جدید و حالمون رو با این معیار ها انتخاب و حفظ کنیم

و دور بعضی رو هم خط !!!

این هم دومیش: