رفته بود یه ماسک مثلا وحشتناک گذاشته بود رو صورتش که بقیه را بترسونه...
هر از گاهی هم دست می کرد تو دماغ ماسکه که مثلا کثیف بودن اونو نشون بده...
بقیه بچه ها، علاوه بر اینکه چندششون می شد و حاضر نبودند به اون ماسکه دست بزنند اما بدشون هم نمیومد...و مرتب می خندید...همین کار باعث شده بود اون بچه هم از کاری که کرده بود خوشش بیاد و کریه بودن اون ماسک را بیشتر نمایان می کرد و لذت می بردند...

داشتم فکر می کردم برخی از افراد در ابتدا با بد کردن، سعی می کنن شادی سایرین را به وجود بیارن اما این بدی کم کم روی خود اونها هم اثر می ذاره...و وقتی بقیه در عین ناراحت بودن ظاهری، به بدی اونها دم بدند، معلومه که اون بدی تشدید میشه....
وگرنه که بدی چطوری می تونه شاخ و برگ پیدا کنه؟!

پ.ن:
مدتیه درگیر این موضوعم...لطفا برام دعا کنید

ایام همواره مبارک ان شاء الله