تصاویر زیبایی های آفرینش از دریچه دوربینم را تقدیم می کنم به دوستداران طبیعت.


http://www.axgig.com/images/04512185429806802972.jpg


درخت از زمین چه آموخت که توانست با آسمان حرف بزند؟!


http://www.axgig.com/images/67393753501232785679.jpg


همه چیز بازیچه نیست، این را پروانه ای گفت که بالش در دستان کودکی جا مانده بود.http://www.axgig.com/images/65368776522625875184.jpg


مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.http://www.axgig.com/images/34286945343963793182.jpg


نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگارhttp://www.axgig.com/images/87510018692325976721.jpg


من در میان جمع و دلم جای دیگر است...http://www.axgig.com/images/30851773225452621162.jpg


خدایا! در مقابل تمام ناملایمات صبر خواهم کرد،

چون بالاترین پاداش ها مخصوص کسانی است که هرگز ناامید نشده و صبر می کنند.http://www.axgig.com/images/52056611110444356419.jpg


زندگی شهد گلیست که زنبور زمان می مکدش، آنچه می ماند عسل خاطره هاست.http://www.axgig.com/images/89736830539416892234.jpg


گاهی فقط دیدن سادگی هاست که حال آدمو خوب می کنه.
تفکر نوشت: هیچ عبادتی به پای تفکر در اسرار آفرینش الهی نمی رسد.


پی نوشت: این پست رو به پیشنهاد یکی از دوستان خوب فانوس جزیره نوشتم. این دوستمون الان بیمارستان بستری هستن، لطفاً در این ایام عزیز برای سلامتی شون دعا کنید.