مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی):

جهیزیه برای دختر مایه ی عزت نیست. عزت دختر به اخلاق او و به رفتار و شخصیت خود اوست. بعضی از خانواده های عروس ، خودشان را اذیت می کنند و به زحمت می اندازند و اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیه می کنند. اگر پول دارند خرج زیادی می کنند ، برای این که یک جهیزیه ی مفصل پر زرق و برقی را مثلا در اختیار دخترشان بگذارند.1

مهریه و جهیزیه ی زیاد هیچ دختری را خوشبخت نمی کند و هیچ خانواده ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد لازم نمی رساند. اینها زوایای زندگی است. فضول (زیادی) زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده ای ندارد.2

مبادا بروید پول قرض کنید ، جهیزیه درست کنید. مبادا خودتان را به زحمت بیندازید. مبادا خانواده تان را به زحمت بیندازید. مبادا خیال کنید که دخترتان اگر جهیزیه اش کمتر از دختر همسایه و قوم و خویش بود ، این سرشکستگی است. نه این سرشکستگی نیست.3


1- خطبه عقد 73/9/2

2- خطبه عقد 77/12/28

3- خطبه عقد 75/9/18