مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی)

از نظر اسلام ، تشکیل خانواده یک فریضه است . عملی است که مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه انجام بدهند. اگر شرعاً در زمره ی واجبات ذکر نشده ، اما به قدری تحریص و ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد ، آن هم نه به عنوان یک کارگزاری ، بلکه به عنوان یک حادثه ی ماندگار و دارای تاثیر در زندگی و جامعه . لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص کرده و جدایی را مذمت نموده است .

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید ... خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید.

آدمِ تنها ، مرد تنها و زن تنها که همه ی عمر را به تنهایی می گذرانند ، از دید اسلام یک چیز مطلوبی نیست. مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه ی پیکره انسانی. اسلام این طور خواسته که خانواده ، سلول حقیقی مجموعه ی پیکره ی جامعه باشد نه فرد تنها .شکر خدا امتحانات تموم شد ...