دل من مال خودم نیست کفیلی دارد

عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد

***

کوچ کرده است و خبر داده که بر می گردد

آن کــــــــه در گوشه این دهکده ایلی دارد

***

آه ... ای منتظران فــرجش ؛ برخیزید

بی گمان این همه تاخیر دلیلی دارد

پی نوشت :

اللهم عجل لولیک الفرج

و من آخر ندانستم که چند بار دیگر باید اجابت دعاهایم را مدیون نگاه های تو باشم آقا ..

من دیگر به گرمای حرمت ایمان آورده ام آقاجانم ...