دلم هوای تو کرده
بگو چه چاره کنم....؟
*
دیروز آقا به عشق شما
تمام خانه را مرتب کردم
به عشق شما بود
که برنامه ریختم
گل‌ها، فرش ها،ظرف ها،لباس ها
خانه ی یک شیعه ی انقلابی
باید معطر باشد
که رویش بشود وقتی قرآن میخواند
وقتی به نماز می ایستد بگوید
کاش شما مقتدایم بودید...ای کاش اینجا بودید...

من به عشق شما کتاب هایم را آوردم
عروض را بلعیدم
و کتاب های طرح ولایتم را خط به خط خواندم
که بگویم شیعه ی شما بصیر است
درسخوان است
متعهد است...

آقا جان میدانید؟
آن راوی راهیان که حتما شما برای گفتن آن حرفها فرستاده بودیدش میگفت:
«اگه دلت برای شهدا تنگ میشه،وقتی برگشتی،بجای گریه کردن،
خودت
شبیه شهدا شو...
فاصله تون که کم بشه
دلتنگی هات آروم میشه...»

و من این نسخه را
وقتی که دلتنگ تو ام
پیاده می‌کنم...

شما حتما مرتب ترین، خوشتیپ ترین، مهربان ترین، مودب ترین، دانا ترین، خوش زبان ترین، مقتدر ترین، عاقل ترین،منظم ترین، خوش خلق ترین و در مجموع بهترییین انسان این عالم هستید.

ای خلیفه ی خدا
ای امام حاضرم...
**

دانشجوهای گرامی
روزتون و روزمون مبارک...