یاناصرنا

گاهی اوقات میخ کوب تلویزیون میشی با همه سر و صداهایی موجود پیرامونت

پیشنهاد میکنم حتما کلیپ زیر رو که بدون تعارف این هفته 20:30 بود رو ببینید

گفتگو با حسین اسماعیلی رزمنده دفاع مقدس

دیدن این کلیپ

من معتقدم خیلی‌ جاها اینجور آدم‌ها بیشتر از تسبیح به دست‌ها و یقه بسته‌ها بکار میان و پاکار ترن