دنیا همانند کویری که وقتی غرق زیبایی اون شدی روز به روز تشنه تر هستی وقتی دنبال این زیبایی ها می دوی تازه متوجه میشی سرابی بیشتر نبوده، تو میمونی ی کویر بی آب و علف با تمام خستگی هایی که بعد از این همه دویدن بی فایده نصیبت شده، تنها کسی که میتونه کمکت کنه تا از این کویر عبور کنی کسی نیست جز خداوند مهربان که بهترین یاری رسان و یاور بنده ها بوده است. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاکُمْ ۖ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ [سوره آل عمران : 150]
آری،خدا مولای شماست، و او بهترین یاری دهندگان است.