امروز اگر امنیت آرامش و اقتدار در ایران  وجود داره به برکت خون شهیدان و مردم غیور که در طول این سال ها با ایثار و از خود گذشتگی در برابر دشمن ایستادن و این فداکاری سبب شد دشمنان این مرز و بوم در هدف خود ناکام بمونند.

و تاریخ یادآور رشادت ها، شهامت ها، عزت و پایداری ملت ایران  است. 

این رو همچنان حفظ کنیم و قدردان باشیم.پ.ن: بلاخره طلسم شکست برگشتم...😉