بنام خدا

سلام

طاعات و عبادات شما قبول باشه، لطفا برای این کمترین هم دعاکنید در این ماه مبارک.

شیخ رجبعلی خیاط میرفت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (شاه عبدالعظیم) یه نفری اونجا دوغ میفروخت و مدام با این جمله تبلیغ دوغش رو میکرد "تشنه دوغ تازه" اینقدر این جمله رو گفته بود که ملکه شده بود براش، مدتی بعد مُرد و شیخ که رفته بود قبرستان حالتی به ایشون دست میده و دیده بود روحش هنوز همین جمله رو تکرار میکنه (نقل به مضمون هست)

حالا کار ماست به گناه و روزمرگی عادت کردیم، توی ماه خدا هم که شیطان در قُل و زنجیر هست ما خودمون ملکه شده برامون و دست بر نمیداریم.

خداعاقبتمون رو ختم بخیر کنه