هوالنور

میگفت ما انقلاب کردیم، از خاطراتش میگفت که خیلی هم شنیدنی بود، اما این روزا احساس مشه که کمی مسیرش عوض شده، پیش خودم فکر کردم اول یک جریانی که هدفت مشخص نباشه این موارد متصور هست

همه ماها اینجوری تست میشم و باید امتحان بدیم

خداکنه که هممون پای اهداف خدایی و انقلابیمون بمونیم و تا آخر راه اینگونه باشیم تا مثل این بنده خدا مورد ارزیابی نسل بعد قرار نگیریم که حالتمون تغییر کرده باشه

خیلی‌ها رو هم دیدم که تا پایان عمرشون پاکار انقلاب بودن و دست از اهدافشون بر نداشتن به معنی واقعی کلمه

خدا عاقبت هممون رو بخیر کنه ان‌شاالله