هشت سالشه...

سر کلاس شیطنت می کنه و معلمش میگه: "فردا به بابات بگو بیاد مدرسه وگرنه تنبیه میشی"

میگه: "نمی تونه بیاد چون کارش مهمه، بنابراین تنبیه م کنید!"

معلم دلش می سوزه و میگه: "خیلی خب برو بشین. تنبیه ت نمی کنم"

پسرک میگه: "نه باید تنبیه بشم! چون کار اشتباهی انجام دادم"

معلم هم میگه: "پس برو اون کنار بایست و یه پاتم بگیر بالا"

.

این داستان یکی از بچه های اقوام ماست. پدر ایشون استاد دانشگاهه...

منظور پسر، از اهمیت کار پدر این بود که وقتش گرانبهاست نه اینکه توجهی نداره...چون این پدر و مادر به شدت، برای بچه هاشون وقت می ذارند...


تفکر نوشت:

خطا می کنی، مسئولیتش را بپذیر و حتی جریمه ش را هم بده اما حاضر نشو ولیِ تو، بابت خطای تو خجالت بکشه....

اصلا چرا کاری می کنی که شرمندگی به بار بیاره؟

حضرت آقا(مد ظله العالی) خطاب به بسیجیان فرمودند-نقل به مضمون: " امام صادق سلام الله علیه و آله به شیعیان فرمودند "مواظب کارهاتون باشید که شما را به اسم ما می شناسند"...حالا شما را هم به اسم ما می شناسند"