بسم الله الرحمن الرحیم

سلااام
عبادت هاتون قبوول
تلاوت ها هم قبوول

رسیدیم به
#ششمین محفل قرآنی شهدا

به امیدخدا از اول دی ماه شروع میشه تا آخر دی.

-بالاخره بعد چندماه روز اول مون با اول ماه یکی شد:))) -

مثل ماه های گذشته برای ثبت نام همینجا اعلام کنید و برای اسامی شهدای این ماه،منتظر باشید:)

معرفی شهدا هم چه اسم و چه اسم و مشخصات پذیرا هستیم:)

رفاقت همیشگی با قرآن نصیب تون...

/الان که دقت میکنم هر ماه متن هام برای ثبت نام محفل داره آب میره:)
دفعه بعدی فقط روز شروع رو میگم،خودتون ثبت نام کنید:))
تازه میفهمم بیچاره معلمهامون چی میکشدن هر روز یه سری حرف ها رو تکرار میکردم:))اسامی شهدای ششمین محفل قرآنی

جمعه 1 دی: شهید سید جواد اسدی
شنبه 2 دی: شهید علی قزلباش
یکشنبه 3 دی: شهید علیرضا نوری
دوشنبه 4 دی: شهید محمد گرامی کویری
سه شنبه 5 دی: شهید مهدی رشیدی
چهارشنبه 6 دی: شهید مهدی طهماسبی
پنجشنبه 7 دی: شهید اکبر صفا
جمعه 8 دی: شهید حمید شاه حسینی
شنبه 9 دی: شهید قاسم ملکی جوکار
یکشنبه 10 دی: شهید علی آقا عبداللهی
دوشنبه 11 دی: شهید احمدعلی نیری
سه شنبه 12 دی: شهید عبدالمطلب اکبری
چهارشنبه 13 دی: شهید      پناهی
پنجشنبه 14 دی: شهید علیرضا بابایی
جمعه 15 دی: شهید محسن حاجی حسنی کارگر
شنبه 16 دی: شهید هوشنگ ورمقانی
یکشنبه 17 دی: شهید رضا شفیعی
دوشنبه 18 دی: شهید مهدی حسین پور
سه شنبه 19 دی: شهید سید علیرضا یاسینی
چهارشنبه 20 دی: شهید رضا رضائیان
پنجشنبه 21 دی: شهید     فریمانی
جمعه 22 دی: شهید علی پاک جسم پورفرد
شنبه 23 دی: شهید منوچهر مدق
یکشنبه 24 دی: شهید جواد الله کرم
دوشنبه 25 دی: شهید     پیشیار
سه شنبه 26 دی: شهید مصطفی انجم افروز
چهارشنبه 27 دی: شهید     پناهی فر
پنجشنبه 28 دی: شهید علی اصغر شیردل
جمعه 29 دی: شهید پرویز بامری پور
شنبه 30 دی: شهید     سلیمانی