پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمودند: أجملوا فی طلب الدنیا فإن کلا میسر لما خلق له؛ در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد .(شرح فارسی شهاب الاخبار ص 320 ، ح 518)

ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)  پیامبر رحمت و مهربانی  و امام صادق (ع)بر همه  دوستداران حضرتش فرخنده بادپ.ن:ای کاش یاد بگیریم که کمتر حرص دنیا را بزنیم، اون موقع دنیا میتونست جای زیبایی باشه و...☺