هوالغنی

طرح یکشنبه‌های علوی توسط گروه جهادی شهید قدیر سرلک قرار است از یکشنبه 30 مهرماه اجرایی شود و غذای گرم به نیازمندانی که استحقاقشان مورد تایید قرار گرفته است رسانده شود

شما هم میتوانید در این طرح سهیم شوید به هر میزانی که تمایل داشته باشید.

فعلا یک هفته درمیان قرار است طبخ صورت بگیرد

شماره کارت بانک ملی بنام علی عباس زاده

6037991828065999

این حساب مختص همین کار در نظر گرفته شده است.

صفحات گروه جهادی جهت دیدن فعالیت‌های گروه در اینستاگرام و تلگرام jahadi_sarlak@ می‌باشد.