می گفت یه آقائی در مجلسی رفت از فضائل علی بگه...

گفت: " ای مردم...
علی در رشادت(شروع کرد به سوت زدن)
این یعنی علی آخر رشادت بود...
علی در گذشت کردن(سوت زد)
علی در عدالت(سوت زد)
.."
همین طور گفت و سوت زد و وقت کم آورد....

دارم فکر می کنم چطوری میشه خصوصیت ابالفضل را در یه مطلب فسقلی جا داد و وقت کم نیاورد؟

تاسوعا تسلیت باد