بسم رب الرحیم


تصور کن خداوند، 

از این به بعد، 

انجام یک گناه (فقط و فقط یک گناه) 

رو در زندگی جائز دونسته باشه...؛

یعنی هر کسی اجازه داشته باشه که یک گناه رو در زندگیش انجام بده، 

بدون اینکه براش مجازات و عقوبتی باشه!خب حالا،

گناهی که انتخاب میکنی چیه؟!

دروغ؟

غیبت؟

روابط .....؟

دزدی؟👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


به من نمیخواد جوابی بدی،

اما به خودت حتما جواب بده که کدوم گناه رو انتخاب میکنی... حتما!


چون

گناهی که انتخاب میکنی،

همون گناهی است که هنوز شیرینی اش در وجودت هست...!


گناهی که انتخاب میکنی 

همون گناهی است که هنوز برات قبیح نیست...امااگر با وجود اجازه خداوند و مجازات نکردن، 

باز هم هیچ گناهی رو انتخاب نمیکنی و مرتکب نمیشی، 

باید بهت تبریک بگم!!!

چون به زشتی گناه پی بردی.....حدیث نوشت:

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:

اگر خداوند بر گناهان وعده عذاب هم نمیداد لازم بود به خاطر سپاسگزاری از نعمتهایش نافرمانی نشود.

حکمت ۲۹۰ نهج البلاغه


دعا نوشت:

اللهم

اغفرلی

الذنوب

التی

تغیر النعم....


حدیث نوشت دعا نوشت(!) :

حق خدا بر شما این است که از نعمتهای الهی در گناهان یاری نگیرید.

حکمت ۳۳۰ نهج البلاغه
پ.ن:

ماه شعبان، ماه صدقه  و استغفاره...

ذکر استغفار هم، در این ماه برای آمرزش گناهان سفارش اکید شده...

این پست هم از این جهت در این ماه نوشته شد!


دعای پایانی! :

خدایا شیرینی گناه رو از ما بگیر و حلاوت اطاعت از خودت رو روزی دلهامون کن...

.