شبهای جمعه

دلمان میگیرد...

و آن قدر شدید است

که نمیدانم چطور بخندم....

یوسف زمان...

من که مثل انبیا نمیتوانم باشم...

مثل یعقوب

که استاد میفرمود غم انبیا عین حرکت است...و نه مثل ما که وقتی محزونیم زندگی مان مختل می شود...

من روزگار دلتنگی هایم

مختل کرده حال خوش نعمتهای دنیا را...

خوشحال میشوم...

از ته دل میخندم

اما پایانش

در غم نبودنت

میمیرم...

یوسف جان....

یوسف جان....فکر میکنم فرصت پاسخ به پیام های مفیدتون برام میسر نیست...و چند نظر بسیار خوب هم دارم که هنوز پاسخشون رو ندادم...

پست ثبت نام محفل قرآنی اسفند ماه ساعت 1/ صبح منتشر میشه...

مشتاقان قرآنی تشریف بیارید و خوشحالمون کنید...اجرتون با صاحب الزمان...

و التماس دعای یار شدن و فرج