بسم الله الرحمن الرحیم

میرزا حسینقلی همدانی به عنوان آخرین توصیه به یکی از شاگردهاش میگه :

هر وقت تونستی کفش کسانی رو که باهاشون مشکل داری جفت کنی اون وقت آدم شدی. (البته نه وقتی که نیستند بلکه جلوی خودشون)

.

پانوشت:

  • همیشه پست نباید طولانی باشه که (لبخند) دنبال بقیش نباش
  • در حرم علی ابن موسی الرضا علیه السلام هستیم، دعاگوی همه هستم (رزمنده سوغاتی فراموش نمیشه، لبخند) فلسفه ای دارد مشهدهای امسالمان