قبل از پست نوشت :

آخرین نماز یکشنبه این ماه فراموش نشه 

مطلب مرتبط : می خوای عاقبت بخیر بمیری ؟

خوش به حال اونایی که چهارتا نماز یکشنبه این ماه رو خوندندآمدم تاریخچه ای از جنگ سخت بنویسم برای کلاس که مقدمه ای باشه برای جنگ نرم که از کجا شروع شد و چطور شروع شد، دست به قلم که شدم و کمی تفکر کردم دیدم پیدایش جنگ نرم قبل از جنگ سخت بوده است.
می خواستم بنویسم پیدایش جنگ سخت از درگیری هابیل و قابیل بوده است دیدم پدر و مادرمان آدم و حوا در دام جنگ نرم افتاده اند و زخم خورده این جنگ هستند و فریب یک حیله در جنگ نرم باعث گریه 300 ساله آدم و حوا شد تا این که آن دعا را یادشان دادند ملائک مقرب خدا ...
جنگ نرم جنگ دلها، قلب ها، تفکرات، مغزها، عقاید و باورها است.
ان شاالله که در دام این جنگ و در تله های دشمن گیر نکنیم و همواره در مسیر الی الله پیروز و سربلند باشیم.


حواسمان باشد که دنیای مجازی یکی از ابزارهای مهم دشمن در این جنگ است. هر چیزی که میخوانیم و هر چیزی که می بینیم را بررسی و سپس پذیرش کنیم .
برای مثال پخش کردن چنین نماز در این فضا یا جاهای دیگر که هیچ کجا در دین نیامده است ، برای بدعت گذار عقاب دارد و تا مادامی که این پخش و خوانده شود هم برای بدعت گذار و هم کسی که پخش کننده است عقاب در پی دارد :

چهار رکعت

در رکعت اول بعد از حمد 11 مرتبه سوره ****

در رکعت دوم بعد از حمد 21 مرتبه سوره ****

در رکعت سوم بعد از حمد 31 مرتبه سوره ****

در رکعت چهارم بعد از حمد 41 مرتبه سوره ****

بعد ادامه نماز

بعد از پایان نماز تسبیحات حضرت زهرا 51 مرتبه سوره ****

100 صلوات و بعد به سجده بروید و100 مرتبه یا الله بگویید

هر ****شنبه خوانده شود تا حاجت بگیرید

بعضی ها یک بار خواندن حاجت گرفتند

دوستان این نقل از روحانی مسجد محلمون بود ضمنا حرف الکی نمیزنند و بیست سال است که روحانی مسجدمان هستند.

به نظر شما کار درستی است ؟

فکر کنم اگر کسی مشکل داشته باشد و این نماز را بخواند با این تعداد و کارهای طولانی بیشتر از دین زده می شود اگر سست ایمان باشد.

یا این پیامهایی که برای 10 نفر بفرست خبر خوشی می شنوی و ... که زیاد است.