بسم الله الرحمن الرحیم

تعاریف زیادی برای فرهنگ و کار فرهنگی وجود داره و هر کسی هم از منظر خودش بررسی میکنه و توی ذهنش یه چیزی برای خودش به وجود میاره ...

از نظر شما به چی میگن فرهنگ و به چه کاری میگن کار فرهنگی ؟

نیازی به تحقیق و تفحص نیست اون چیزی که در ذهن دارید رو بیان کنید و مشارکت کنید