مگر نه با ولادت تو، عشق متولد شد، رشادت رشد کرد، شهامت رنگ گرفت، ایثار معنا؛ شهادت، قداست؛ و خون، آبرو گرفت؟مگر نه با ولادت تو، زلال ترین تقوا از چشمه سار وجود جوشید؟ مگر نه با ولادت تو "موج"، موجودیت یافت؟مگر نه این که " نسیم" با تولد تو متولد شد و مگر نه " صاعقه" اولین نگاه تو در گهواره بود و مگر نه "عشق" در کلاس تو، درس می خواند و مگر نه " ایثار" به تو مقروض شد و مگر نه " آفرینش" از روح تو جان گرفت؟پس چرا ما خبر " ولادت"  تو را هم که می شنویم، بغض گلویمان را می فشرد؟
پس چرا ما در روز ولادت تو نیز اشک، پهنای صورتمان را فرا می گیرد؟...

ولادت امیر عشق ، عملدار عشق و زینت بندگان خدا بر همه شیعیان جهان تبریک و تهنیت باد

فطرس از پر قنداق تو بخشیده شد آقا جان ، نگاهی هم به ما کن ، دعوت نامه ما را امضا کن تا به زودی در حرمت باشیم ..

--------------------

شب جمعه برنامه دیروز ، امروز ، فردا درباره عفاف و حجاب بود

میهمانان این برنامه دکتر حداد عادل و سرکار خانم فرهمندپور بودند و میهمان تلفنی برنامه سردار احمدی مقدم .. برام جالب بود حرفهای تکراری در بخش عفاف و حجاب را که خانم فرهمندپور هم گفتند 5 سال پیش این حرفها را در این برنامه زده اند و اتفاقی نیافتاده است .. مثل این که ما قصد داریم فقط زمانمان را بگذرانیم ، مثل این که قصد داریم فقط برنامه بسازیم و کاری نداریم که چه می شود .. یا نهایتا یه مصوبه ای داشته باشیم در این باب .. که چی ؟ چیکار داریم میکنیم ؟ باید خانواده ها را دریابیم .. باید برنامه بزاریم براشون باید کار کرد ، کار عملی نه با تئوری و کتاب و نوشته و دوتا برنامه تلویزیونی و رادیویی ..

کار چهره به چهره بیش از این برنامه ها و ابلاغ ها تاثیر گذار است ...

باید مسجد ها را دریابیم ، تقویت کنیم ، فضا بدهیم ، کار کنیم ، کلاس بگذاریم ...

شوخی نیست ، شما برای تحصیلی که شاید خیلی به کار زندگی نخورد چند سال وقت می گذاری ولی برای زندگی که عمری می خواهی زندگی کنی و فرزند تربیت کنی وقت نداری ؟ محال است

دلم در این حوزه خیلی خون است ، همه حرف می زنند و پای عمل که میرسد .. هیچ ...