آب، مهریه ی زهراست

دریغش کردند....

______

.

روضه خوان میگفت اینکه می گویند

فذکر عطش الحسین، درست نیست...

فذکّر عطش الحسین...

همه ی دغدغه ی زندگی عباس،امامشه..

.

صدای العطش خیام چیزی نیست که عباس حتی لحظه ای فراموشش کنه که بگیم ذکر... یادش اومد درست نیست...

فذکّر....

یعنی به خودش نهیب زد...

.

آی پسر ام البنین

آیا میخوای خودت رو سیراب کنی در حالیکه امامت و اهل و عشیره اش تشنه اند...؟؟

.

.

عباس قمر بنی هاشمه...

قمر هر چه داره از خورشیده...

شمس اگه نباشه که ماه معنایی نداره...

عباس بی حسین،معنایی نداره....

همه چیز عباس حسینه....

همه چیز ابالفضل از اربابه...

مگه میشه یادش بره لبهای ترک خورده رو...

مگه میتونه حتی برای لحظه ای غفلت کنه..؟

غفلت تو ادب ابالفضلی جایگاهی نداره..

.

.

.

ان شاء الله ادامه دارد....