مردی همسر و سه فرزندش را ترک کرد و در پی روزی خود و خانواده اش راهی سرزمینی دور شد...

فرزندانش او را از صمیم قلب دوست داشتند و به اواحترام می گذاشتند.
مدتی بعد ، پدر نامه ی اولش را به آن ها فرستاد. بچه ها آن را باز نکردند
تا آنچه در آن بود بخوانند، بلکه یکی یکی آن را در دست گرفته و بوسیدند وگفتند : این نامه از طرف عزیزترین کس ماست. سپس بدون این که پاکت را بازکنند ، آن را در کیسه ی مخملی قرار دادند ... هر چند وقت یکبار نامه را ازکیسه درآورده و غبار رویش را پاک کرده و دوباره درکیسه می گذاشتند... وبا هر نامه ای که پدرشان می‌فرستاد همین کار را می کردند
.
سال ها گذشت. پدر بازگشت، ولی به جز یکی از پسرانش کسی باقی نمانده بود...


از او پرسید : مادرت کجاست ؟ پسر گفت : سخت بیمار شد و چون پولی برایدرمانش نداشتیم، حالش وخیم تر شد و مرد.
پدر گفت : چرا ؟ مگر نامه ی اول مرا باز نکردید ؟ برایتان در پاکت نامه
پول زیادی فرستاده بودم! پسر گفت : نه . پدر پرسید : برادرت کجاست ؟ پسرگفت : بعد از فوت مادر کسی نبود که او را نصیحت کند ، او هم با دوستانناباب آشنا شد و با آنان رفت . پدر تعجب کرد و گفت : چرا؟ مگر نامه ای راکه در آن از اوخواستم از دوستان ناباب دوری گزیند ، نخواندید؟ پسر گفت:نه... مرد گفت : خواهرت کجاست ؟ پسر گفت : با همان پسری که مدت ها
خواستگارش بود ازدواج کرد الآن هم در زندگی با او بدبخت است. پدر با تأثرگفت :او هم نامه ی من را نخواند که در آن نوشته بودم این پسر آبرودار وخوش نامی نیست و من با این ازدواج مخالفم ؟ پسر گفت : نه ...
به حال آن خانواده فکر کردم و اینکه چگونه از هم پاشید ، سپس چشمم به
قرآن روی طاقچه افتاد که در قوطی مخملی زیبایی قرار داشت. وای بر من
...!
رفتار من با کلام الله مثل رفتار آن بچه ها با نامه های پدرشان است!

من هم قرآن را می بندم و در کتابخانه ام می گذارم و آن را نمی خوانم و ازآنچه در اوست ، سودی نمی برم، در حالی که تمام آن روش زندگی من است.

ازخدا طلب بخشش و عفو کردم و قرآن را برداشتم و تصمیم گرفتم که دیگر از اوجدا نشوم.
چرا رابطه ما با خدا و کتابش باید اینطور باشه ... ؟؟؟؟

**********

سیم خاردار 48 : قرآن کم خواندم.

امام صادق علیه السلام :

هر جوان مؤمنى که در جوانى قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش مى آمیزد و خداوند عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار مى دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت، خواهد بود.