گفتند وزن و قافیه تعطیل میشود

قحطی استعاره و تمثیل میشود

قوت گرفت شایعه، میگفت بعد از این

هر صورتی به آینه تحمیل میشود

حتی خبر رسید که از سردی هوا

گلدسته چند ثانیه قندیل میشود!

پرگار تا نود درجه رفت ناگهان،

مژده: شعاع دایره تکمیل میشود!!

یک حوریه به قالب انسان حلول کرد،

از این حلول هر چه که تشکیل میشود...،

در مصرعی خلاصه کنم حرف خویش را:

"زهرا به قلب فاطمه تنزیل میشود"!

از آن شبی که روی زمین کرده ای نزول،

هر آیه با شئون تو تحلیل میشود...

تو چشمه ی شگفتی و انجیر میدهی،

تحریف قطره های تو انجیل میشود!

گاهی درخت میشوی و میوه های تو

خامش غذای سفره ی جبریل میشود...

تو میشوی خدیجه و او با وجود تو،

حس میکند به آمنه تبدیل میشود!

وقتی شما شدی نخ تسبیح قطره ها،

هم مشرب فرات، لب نیل میشود...

وقتی تو، ای الهه ی دریا! غضب کنی،

ماهی بالدار ، ابابیل میشود...

طفل تو مبدا همه ی اتفاقها ست!

هر سال با حسین تو تحویل میشود...!

این شعر را ببخش اگر " تو " زیاد داشت...؛

خانم! غزل، بدون "تو " تعطیل میشود...

سالروز میلاد بزرگ بانوی اسلام، و یگانه بهانه خلقت،

بر شما مبارک. (: