امروز جمعه ی آخر سال و آخرین روز سال است و این طبیعتا آخرین مطلب این سال...

این سال هم مثل همه ی سال ها با خوشی ها و تلخی هایش گذشت...

خیلی ها تمام سال با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند و خیلی ها هر روز در گرداب سیاهی ها غرق تر شدند...

بعضی ها هم بودند که هر لحظه از نردبان آسمان بالاتر می رفتند و به حال ما زمین گیران تأسف می خوردند...

بعضی ها امسال بزرگ و بزرگ تر شدند و بعضی ها خود شان را گم کردند...

خوش به حال انان که باطن این دنیای فانی را دریافتند و عمر را غنیمت دانستند و هر روز بزرگ تر شدند...

و وای بر منی که هنوز اندر خم یک کوچه ام...


امسال هم گذشت،

روزهایی بود که از ته دل خندیدیم و شب هایی نیز که از عمق جان گریستیم...

لحظه هایی بود که ترسیدیم، و لحظه هایی بود که خندیدیم!

اتفاقات خوب و بد بود که این سال را برایمان ساخت؛ و همین کنار هم بودن خوبی ها و تلخی هاست که یک سال متفاوت را می سازد...

إن شاء الله با همه ی این اوصاف از این سال بهره خوبی برده باشیم...

و اگر غفلتی کردیم، خدای رحمان و  غفور ببخشاید بر ما و یاری مان دهد که در سال نو جبران کنیم آنچه را که از دست داده ایم...

نوروز تان فاطمه پسند باد.

فراوان التماس دعا.

 


 

پ.ن:

جالب خواهد شد اگر شما بزرگواران تلخی ها و شیرینی های 93 و ترین های این سال را در دیدگاه ها برای مان بنویسید.