به تصویر زیر خوب دقت کن، چون خیلی باهاش کار داریمتصورت ازش چیه؟

نه نه اشتباه نکن!! از این نقاشی هائی نیست که عجیب و غریبند و میگن چشمت را ریز کن...برو تو تصویر...چه می دونم از این حرفها...تا مثلا بتونی یه چیزی را تجسم کنی!!

یادتونه از این تصاویری که مثلا یه قطعه ای از تصویر مدام تکرار میشد...

آخرش هم ما یاد نگرفتیم چطوری میشه از تو اون تصاویر، گوزن و شیر و پلنگ دید!!

یادمه در بچگی، بچه های محل که از ما بزرگتر بودند از تو این تصاویر یه همچین شکل هائی می دیدند!! حالا چطوری؟ ما هم هنوز نمی دونیم..


بگذریم...

یه حدس دیگه هم میشه زد...

یه عکس باشه که یه نفر اومده و با مداد، روی اون، دایره دایره کشیده باشه...نظر مثبتتون چیه؟!{لبخند}


چون ممکن بود همون اول، تشخیص بدید این تصویر، چیه، مجبور شدم یه تیکه از آخرش را حذف کردم!! عکاسش ما را ببخشه!!{لبخند}

بالاخره حدس زدید تصویر مربوط به چیه؟!! عمرا اگه حدس زده باشید!!

خب خودم جواب را میگم!! تصویر میکروسکوپی یه سنگه....

از بین چند تا تصویری که از سنگها، دیدم این یکی را خیلی دوست داشتم...


اگه خوب به تصویر دقت کرده باشی می بینی که یه سری از دایره هاش دقیق ترند...همون ها که داخلشون رنگیه...

پشت سرِهم، هم هستند...بقیه ی جاها، دایره های منظمی ندارند...و البته سیاهند...

این دایره های رنگی تقریبا عدد هفت را نشون میدن...

حالا رو شاخه ی سمت راست عدد هفت را نگاه کن...پائینش، اتصال قطع شده..بالاترش هم، دایره ش نامنظم شده..البته یه بخشی از اون، رنگیه و شاید به خاطر هم جواری با دایره ی رنگی پائینیه...اما اون بخش سیاهش، رو به همون سیاهی هاست...

داخل دایره رنگی ها را نگاه کن...پر رنگ ترند نسبت به پس زمینه....


دارم فکر می کنم اگه این یه تیکه سنگ را تعمیم بدیم به کل زمین، انگار این دایره رنگی ها میشن یه ذره بینی که داره اجتماع مومنین را نشون میده...هم اجتماعشون منظمه، هم رنگی هستند، هم در کنار هم، یه شکل مشخصی را نشون میدن...اما در سایر قسمت ها، تاریکی وجود داره...تعدادشون زیاده اما منظم نیستند..گاهی بینشون دایره های نیمه منظمی هم دیده میشه که رنگی باشند اما اینها در مقایسه با اون عدد هفت کمتر به چشم میان...

جلوه دارند اما نه به اندازه ی اونها...چون وحدت ندارند با سایر دایره ها...با سایر اجتماعات...

برگردیم به عدد هفت...

فضای داخلی ش بیشتر مشخصه نسبت به فضای بیرونی....

شاخه ی سمت راست را که یادت نرفته!! چند تا تاریکی، دست به دست هم داده اند و یه قطعی ایجاد کرده اند..همین باعث شده راه نفوذ به داخل باز بشه....همین باعث شده که یه سری از داخلی ها هم از فرصت بهره ببرند و منافق گونه، بخواهند ضربه بزنند...ظاهرا رنگی هستند اما دایره ی منظمی ندارند...رنگ داخلش هم به خاکستری تمایل پیدا کرده...


علی علیه السلام فرمود:
"شما به دور
حقی که با شماست متحد نیستید و کافران به دور باطلی که دارند متحدند"