بسم الله الرحمن الرحیم

گیج و حیـــرانــم مکـن در وادی کـــرب و بـــلا
 یـک کلامــش کـن بگـــو فعـلا حــــــرم جــای تــــــو نیســـت

خلاصه امسال جا موندیم
یه جوری بهمون فهموندند که نه به پوله ، نه وقت ، نه اراده ، نه سماجت ، نه پیگیری ، نه پارتی ، نه هیچ چیز دیگه که فکرشو بکنی ...
فقط به قسمت و دعوت است
کوله و کیسه خوابمون رفت اما من نه ...
رفقا همه رفتند و من نه ...
و سهم ما شد یه سری پیامک و تلفن و خداحافظی حضوری و مجازی ...

یه خبر بد هم این هفته شنیدم ، آمارشو چند وقت پیش گرفته بودم و میخواستم برم پیشش و باهاش مصاحبه کنم و از خاطراتش استفاده کنم ، گفته بودن رفیق تو رگی شهید ابراهیم هادی بوده اما هنوز پیداش نکرده بودم ولی آدرس حدودیش رو گرفته بودم.

اما دو سه روز پیش آمارش رسید که شهید شده ، شهید علی نصرالهی ، بهش میگفتن خیلی حالم گرفته شد.

پیامک دادم به رفیقش که بهم آمار داده بود ولی جوابی بهم نداد.

روحش شاد.

بعداً نوشت: بهم زنگ زد گفت بابا هفته پیش دیدمش من توی نماز جمعه اون نبوده که .. گفتم حالا عکسش رو بهت نشون میدم نشونی هاش میخوره به اون که میگی ...


بزرگواران برنامه دیداری با خانواده شهید محمدحسین مرادیان هماهنگ شده است برای جمعه 93/10/5 عصر ، خبر تکمیلی تا چند روز آینده اعلام میشه خدمتتون . هماهنگی جهت حضورتان داشته باشید.