تفکر نوشت :


تفکر نوشت :

از قطار (مترو) پیاده شدم نمیدانستم از کدام راه باید بروم که از پله برقی استفاده کنم ، جمعیت برخی به راست و برخی به چپ حرکت می کردند ، بیشتر جمعیت سمت چپ حرکت می کردند ، من هم دنبالشان رفتم ، راه درست را میرفتند و به پله برقی رسیدیم ...

کمی تفکر کردم ...

یاد حرف رسول گرامی اسلام افتادم که فرمودند : اگر همه عالم را دیدی به طرفی می روند و علی علیه السلام به سمت مخالف آنها حرکت می کند ، به سمتی برو که علی علیه السلام حرکت می کند .. حق با علی (ع) است و علی (ع) نیز با حق است همیشه .

یا علی ابن ابی طالب (علیه السلام) دست ما را بگیر آقا جان ...

دلم نجف میخواد آقا ...