این روزها کمتر کسیه که از ماجرای اسیدپاشی خبر نداشته و یا حرفی نزده باشه...

گفتند این ماجرا برمیگرده به امر به معروف و نهی از منکر!!

گفتند بدحجاب ها بیشتر در معرض خطرند..

گفتند چند مورد هم به آقایون حمله شده....

گفتند یه نفر از خانم ها، افغانی بوده..

گفتند همه تو ماشین ها، آب میذارند تا اگه اتفاقی افتاد آب دم دست باشه..خانم ها هم بطری آب به همراه می برند...آب باعث میشه تا زمانی که به درمانگاهی برسند، اثر سوختگی کمتر بشه

گفتند برخی برای ترساندن افراد، به صورت اونها، آب می پاشند و می خندند به ترس اونها...

گفتند مراقب باشید چون قربانیان اسیدپاشی، صورتشون خیلی آسیب دیده و وحشتناک شده اند...

گفتند ذکر "یا حفیظ یا علیم" زیاد بگید...

گفتند و گفتند و گفتند....


تفکر نوشت:

هر وقت گناه کردی، شیطان یه اسید می پاشه تو صورتت...صورت روحانی تو که وحشتناک شد، روی صورت جسمانیت هم تاثیر میذاره...

کاری هم نداره مومنی یا ایمانت کمه...مردی یا زن...پیری یا جوان...اهل اینجائی یا اون سر دنیا...

البته زنان بیشتر در معرض خطرند چون زن، با یه دستش گهواره را می چرخونه و با دست دیگرش جهان را...


اما..

برای اینکه از شر اسید نفسانی و شیطانی، در امان باشی، ذکر بگو.."اللهم نعوذ بک من همزات الشیاطین"...

با آب دیده، اثر سوختگی را کم کن و درصدد درمانش باش...

نگو اسلام موجب این اسیدپاشیه....اسلام، تو را حفظ می کنه از هر چه اسید و نابودی...

این اسلامه که برادری را تربیت می کنه که برای حفظ خواهری، گردنش را هدف ضربه ی دشمن قرار میده...

این اسلامه که نمی ذاره تو اسیر اسید روح و جسم بشی...

این اسلامه که اسید پاش را به بند می کشه و مجازات می کنه...

ولی این اسلام، فقط از تو یه خواسته داره و اون اینکه از هر چه اسیده به خدا پناه ببر تا یادت بده چطور مواظب اسید پاشی باشی....


بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

مِن شَرِّ‌ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ‌ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾