عموی خوبم ابالفضل، بیا در خیمه ها

اگر نشد آب مهیا، مکش خجلت زما

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


حجاب خود را به پا دار، مسلمان خواهرم
که چادرت هست نشانی ز زهرا مادرم

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


فدک تو بنگر به سوریه و قدس و یمن
یا میانمار و بحرین و هم مصر کهن

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


اگر چه تکفیر و وهاب و شیرازی، بها
بصیرتم پاره کرد هر چه امان نامه را

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


همه جوانان اینجا علی اکبرند
به کوری چشم دشمن، فدای رهبرند

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


عسل چه باشد؟! شهادت که شیرین تر بود
قسم به قاسم، برایم شهادت این بود

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


علی ما بین، به قنداقه میدان می رود
که پیر و برنا، فدای ولی، جان می دهد

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


خطابه ای خوانده زینب، بداند اهرمن
پیام خون شهیدان رسانیم مرد و زن

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


امام اگر رفت، علی هست امام و رهبرم
تو کوفه را گو، دمادم علی را یاورم

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


خدا حیات و مماتم بکن تو این چنین
حیات و موت محمد و آل طاهرین

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد


الهی بلغ به مولای ما صاحب زمان
متی ترانا نراک امام انس و جان

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد

الهی اغفر ذنوبی که مولا غائب است
حسین اگر نیست ولی مسلم اینجا نائب است

تشنه یک جرعه از جهد و ایمان توئیم
یا ابوفاضل مدد، یا ابوفاضل مدد