مهم نیست که قفل ها دست کیست مهم این است که کلید ها دست خداست ...

سلام علیکم
دوستان نظراتی که نیاز به نوشتن جواب داشت رو نگه داشتم تا جواب بنویسم براشون ، زیاد هستند لطفا به روم نیارید ، امتحانات است و وقت بسیار کم ...
البته شرایط کاری هم طوری شده که خدا ایشاالله خودش بخیر کند ... توکل به خدا ...