رفتی عرفه...

رسیدی به اون قسمت که فرمود "وَاَکْمِلْ لَنا حَجَّنا..."

فکر کردی چرا حسین مناسک حج را رها کرد؟...

برخی میگن بابت اینکه دشمن می خواست تو مسجد الحرام، با حسین بجنگه و نباید حرمت کعبه از بین میرفت...

اما به نظرم اگه این اتفاق می افتاد اون قدر که به ضرر دشمن بود به ضرر حسین نبود....

دارم فکر می کنم حسین می خواست بگه حتی حج تو اگه با ولی نباشی، قبول نیست...

"کعبه، سنگی است که ره گم نشود..."

هر که با ولی است بسم الله...دیانت تو باید با سیاست تو، یکی باشه و برعکس...


هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله................................جهد تا روز ظهور پسر آل الله

"یا حسین" گفتن ما نیست همین یک دو سه روز...پرچم آل علی بر سر ما هر شب و روز

چادر زینبیان را عَلَم عاشوراست...........................باز بردار عَلَم را که نشان از زهراست

ما همان نسل علی اکبر رعنا هستیم............که به سرها همگی "یا علی مولا" بستیم

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله...............................یاری نائب مهدی، پسر ثارالله

علم و ایمان و عمل، توصیه از کرب و بلاست.............ره عباس علی و پسر شیر خداست

بسم رب الشهداء ما به ره قرآنیم......................تا نفس هست به راه شهداء می مانیم

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.....................آرزو هست شهادت که شود وجه الله

شهد شیرین شهادت ز عسل شیرین تر...............ما چو قاسم همه هستیم فدای رهبر

ای شه کرب و بلا، سلم لمن سالمکم.....................به علی اصغر تو، حرب لمن حاربکم

ما بسیجی و بصیریم چو عباس علی........................و نمردیم که تنها بشود سید علی

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.................."یا حسین" گوید و آید به صف حزب الله