اومد پیش امام صادق و گفت: آقا خیلی بیچاره و فقیرم..

امام فرمود: تو فقیر نیستی!!

باز گفت: آخه فقر که دیگه شاخ و دم نداره....من فقیرم...خیلی هم فقیرم..

مجددا امام فرمود: میگم تو فقیر نیستی!!

تعجب کرد...پرسید آقا، چطور میگید من فقیر نیستم در حالی که فقر از سر و روم می باره؟!!

امام فرمود: تو شیعه ای؟

عرض کرد: بله

فرمود: حاضری همه ی ثروت عالم را به تو بدهند به شرطی که از تحت ولایت ما اهل بیت خارج بشی؟

گفت نه هرگز...

فرمود: پس تو فقیر نیستی...چون سرمایه ای داری که با کل ثروت عالم، عوضش نمی کنی...

 

پی نوشت:

تحت ولایت امام بودن، فقط این نیست که بگی امام عزیزم خیلی دوستت دارم...

بلکه باید این دوست داشتن را در تولی و تبری نشون بدی...

باید دوست داشتن تو، در تمام شئون زندگیت جاری باشه...

وگرنه که کوفیان هم امام را دوست داشتند اما....

 

 شیعه نوشت:

جود و کرم را از امامت بیاموز....از شب تا صبح، سر به سجده داشت و می گفت خدایا، بخیل نباشم...

دقت کنی می بینی گاهی در سلام کردن هم بخیلیم!!

السلام علیک یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یابن رسول الله
 
شهادتش تسلیت...