پیشنهاد گوش کردن صوت - حاج احمد پناهیانخیلی دنبال این بودم که در موقعیت مناسب به کنیه امیرالمومنین علی علیه السلام بپردازم اما وقتی سئوالات زیاد میشه باید بپردازیم، داستان لقب امیرالمومنین علیه السلام از این قرار است :

روزی پیامبر خوبیها محمد مصطفی صلوات الله و سلامُ علیه به مسجد آمدند و با امیرالمومنین علی علیه السلام کار داشتند ، حضرت را در حال سجده دیدند کاری داشتند رفتند و بازگشتند اما باز او در حال سجده بود ، در بازار کاری داشتند مجدد رفتند و کارشان را انجام داده و بازگشتند و دیدند حضرت در همان حال است، نزدیک شده و دیدند خاک کاروانها و اطراف روی حضرت لایه ای نشسته است.

در همین حال جبرئیل نازل شد و به پیامبر خوبیها صلوات الله و سلامُ علیه  فرمود با این اسم امیرالمومنین علی علیه السلام را صدا کنید :

یاابوتراب (به معنی پدر خاک)

که خاک به حرمت امیرالمومنین علی علیه السلام از اینجا جزو مطهرات قرار گرفت.


اوستای ما به ما توصیه کردند که این لقب حضرت را زیاد به کار ببرید تا همه گیر شود و مردم بدانند که خاک به حرمت اول مظلوم عالم هستی جزو مطهرات قرار گرفت .