در شبانه روز ، ترجیحاَ در دل شب، ده دقیقه ای با خدا خلوت کن. وضو بگیر و سر سجاده ات بنشین و به خداوند عرض کن به دیدار شما آمده ام. اگر افکار دنیوی به ذهنت آمد استغفار کن ، برطرف می شود و فضای دلت روشن می شود . آنگاه صلوات بفرست تا نور بیشتر شود . اگر بر این کار مداومت کنی این ده دقیقه همه اوقات شبانه روزت را خواهد گرفت.

(حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه)