آیت الله مهدوی کنی فرمودند :

در آغاز تحصیل و اوایل طلبگی وقتی خواستم لباسی برای خودم بخرم - بعد از این که لباس عاریه مرحوم برهان را می خواستم پس بدهم - پیش شخصی به نام شیخ رجبعلی خیاط رفتم ، در آن هنگام چهارده - پانزده سال داشتم ،‌ پارچه را برای ایشان بردم ‌، محل کار او در منزلش و در اتاقی نزدیک در بود. قدری نشستم ،‌ ایشان آمد و گفت:

خوب حالا میخواهی چه بشی؟

گفتم : طلبه

گفت: میخواهی طلبه بشی یا آدم ؟

من قدری تعجب کردم ،‌ که چرا یک کلاهی با یک معمم این گونه حرف می زند ،‌ سپس گفت :

ناراحت نشو! طلبگی خوب است ،‌ ولی هدفت آدم شدن باشد. به شما نصیحتی می کنم فراموش نکن ،‌ از همین حالا که جوان هستی و آلوده نشدی ای ،‌هدف الهی را فراموش نکن ،‌ هر کاری می کنی برای خدان انجام بده ،‌ حتی اگر چلوکباب هم خوردی به این قصد بخور که نیرو بگیری و در راه خدا عبادت کنی و این نصیحت را در تمام عمر فراموش نکن.


جهت شفای آیت الله مهدوی کنی حمد شفایی میخوانیم .