یاناصرنا

فکر کردن به بدن خودمون و سیستمی که خدا برامون پیاده کرده بهترین چیزی هست که میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه و شکرگذار باشیم ما

تا حالا به روده‌هاتون فکر کردید که چه سیستمی خدا پیاده کرده ؟

این که خدا روده‌های ما رو رو به پایین آفریده که اگه اینطور نبود وقتی سر و ته میشدیم همه چیز برمیگشت

فکر کردن به چیزهایی که به چشم نمیاد ما رو شاکرتر میکنه درخونه خدا

شما هم فکر کنید و اینجا یادگاری بزارید