یادمه بچه که بودیم معمولا سر زانوی شلوارهامون همیشه سوراخ بود چون بازی که می کردیم می خوردیم زمین...اونم روی زمین خاکی یا آسفالت...برای همین یه شلوار سالم نداشتیم...

اون موقع ها، مرسوم بود از این وصله چرمی ها می زدند...و این باعث میشد تا مدت ها، با همون لباس سر کنیم...
سر آرنج بلوزها هم همین داستان را داشتند....
تازه وقتی دیگه قابل استفاده نبودند دستمال میشدند...
خلاصه که استفاده بهینه مرسوم بود و یه امر طبیعی...
ولی کم کم این امر، تبدیل شد به نوعی عقب موندگی...به حدی که براش جُک ساختند که بله شما تا لباستون را به مرحله نخ دندون نرسونید ول کن ماجرا نیستید...
الان وضعیت جوری شده که بچه هه مخصوصا با مدادش، زانوی شلوارش را سوراخ می کنه که سریع یه شلوار نو براش بخرند و یا برخی که دیگه اصلا اون کار را هم انجام نمیدن...فقط کافیه بگن ما از فلان رنگ، لباس نداریم!!!
جل الخالق...
بعد کلی کلیپ می بینند که خارجی ها چقدر باکلاسند!! کلی خلاقیت دارند برای استفاده مکرر از وسایلشون!!!


کمی تامل کنیم...و کمی خلاق باشیم تا با کلاس شویم...